การประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ระดับเยาวชนกลุ่มภาคกลาง

ขอเชิญเยาวชนอายุ 7-19 ปี ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมการประกวด

“วงดนตรีร่วมสมัย ระดับเยาวชนกลุ่มภาคกลาง”

ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2567

ประกาศผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 วง ภายในวันที่ 24 มกราคม 2567


จัดโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย และ Prelude Music Bookstore

มาเป็นสมาชิกของชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ จังหวัดสมุทรสาครกันเถอะ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับชมรมของเรา